Toya Avukatlık Bürosu’nun ana faaliyet alanlarından biri şirketler hukukudur. Şirketler hukukuna ilişkin hizmetler müvekkillerin ihtiyaçlarına özgü sunulmaktadır ve başlıcaları şunlardır:
- Kuruluş öncesi danışmanlık
- Kuruluş
- Esas sözleşmenin yapılması ve gerekli değişiklerin yapılması
- Sermaye arttırımı, azaltımı
- Teknik iflas durumu değerlendirmesi
- Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları
- Pay devirleri
- Şirketler Topluluğuna İlişkin Yükümlülükler
- Yöneticilerin Sorumluluğu
- Ortakların Borçları
- Azlık Hakları
- Birleşme, bölünme ve tür değişiklikleri
- Ticari İşletme ve Mal Varlığı Devirleri
- Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Toya Avukatlık Bürosu, müvekkillerine birleşme, devralma, ortak girişim, pay veya malvarlığı devri, şirketin yeniden yapılandırılması süreçlerinde hukuki destek vermektedir. Anlaşmanın her adımında, stratejinin kurulmasından uygulama sürecine kadar, alıcı ya da satıcı sıfatındaki müvekkilleirine rehberlik etmektedir. Türk ve yabancı şirketlere birleşme ve devralma konusunda sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:
- Birleşme, devralma ve pay devirleri
- Ortak girişimler
- Bölünme
- Ticari işletme devri
- İşletmeyi yöneticilerin satın alması (MBO)

İş hukuku konusunda uzman ekibimiz iş sözleşmelerinin hazırlanması, fesih politikasının belirlenmesi, sendika konuları, iş sağlığı ve güvenliği, alt işverenlik ve geçici iş ilişkisi dahil pek çok konuda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Uyuşmazlık durumlarında arabuluculuk ve dava takibi süreçleri müvekkillerin menfaatlerini koruyacak şekilde takip edilmektedir.

Toya Avukatlık Bürosu, her uyuşmazlık özelinde müvekkilin menfaatlerine özgü çözüm önerileri üretmektedir. Gerek mahkemeler nezdinde gerek ise alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri kapsamında hukuki prosedürleri başlatmayı veya savunma yaparak müvekkiler için en uygun çözümün uygulanmasını hedeflemekteyiz. Ekibimiz müvekkillerimizin öncelikli ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap verebilmek için organize olma yeteneğine sahiptir. Uyuşmazlık çözümünde gerçekçi yaklaşımımız ve olayları çok yönlü ele almamız güçlü yanımızdır. Takip ettiğimiz davaların her aşamasında müvekillerimizi bilgilendiririz. Zorunlu ve ihtiyari arabulucuk süreçlerinde arabulucu olarak faaliyet göstermekteyiz.

Yurt dışında bulunan müvekkillerimizin Türkiye bağlantılı işleri için hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Buna tedarik, distribütörlük, franchise sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm ticari sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması, faaliyet gösterilmesi izne tabi sektörler için gerekli izinlerin alınması gibi hizmetler dahildir. Türkiye’de bulunan müvekkillerimizin yurt dışında yapacağı işlemler için Türk hukuku perspektifinden hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.